Volgend jaar bestaat Beau Geste 35 jaar en vieren wij ons zevende lustrum! Eindelijk hoeven we het thema niet meer geheim te houden. Beau Geste, een club van 18 verschillende vrouwen die niet in woorden te omschrijven is, een onbeschrijflijke studententijd en een lustrum dat te mooi wordt om in woorden te omschrijven. Ons zevende lustrum wordt INEFFABLE!